Вести

„Сигурно путовање“ и „Чисто и сигурно“
28. Април 2021.

...
Спортски центар ФСС испуњава услове прописаних смерница Светске здравствене организације, Института за јавно здравље Србије „М. Ј. Батут“, Глобалног протокола за нову нормалу Светског савета за путовање и туризам - WТТЦ и Протокола ПУ ХОРЕС о здравственим, хигијенским и безбедоносним мерама заштите гостију и запослених ради сузбијања и ширења вируса ЦОВИД-19, као и примену прописаних стандарда за угоститељске објекте.

Угоститељски објекат је стекао право коришћења печата „Сигурно путовање“ и „Чисто и сигурно“.